UNIVERSITY OF LJUBLJANA

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Role: 
Partner institution
Address: 

KONGRESNI TRG 12
1000 LJUBLJANA

Contact person: 

MRS. URSKA RAVNIK -  Urska.Ravnik@uni-lj.si

University of Ljubljana is an institution with a very rich tradition. With its 46.000 undergraduate and postgraduate students participating in over 400 undergraduate and postgraduate study programs, it ranks among the largest universities in the world. A total of 23 faculties and three art academies employ approximately 6000 full-time higher education teachers, researchers,  assistants   and  administrative  staff.

The University of Ljubljana was established in 1919 on the foundations of a long-established pedagogical tradition.

The University has its seat in Ljubljana, Slovenia’s capital. Nearly one tenth of Ljubljana’s inhabitants are students, which gives the city a young and lively character.

The University was founded in the centre of Ljubljana, where the central university building and the majority of its departments are located. Later on, some new, modern buildings were constructed in the suburbs.

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje več kot 40.000 študentov, zaposluje pa okoli 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu.

Univerza v Ljubljani slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu.