Linköping University

Logo Linköping University
Role: 
Partner institution
Address: 

Campus Valla
SE-581 83 Linköping
Sweden

Contact person: 

Janerik Lundquist -  janerik.lundquist@liu.se
Lotta Kåvemark -  lotta.kavemark@liu.se

Linköping University (LiU) is organised in 4 faculties – Engineering, Health Sciences, Arts and Sciences and Educational Sciences.  During the past decade LiU has experienced rapid growth, involving the establishment of a new campus in the twin city of Norrköping. With a student population of 27 000 and 4 000 employees LiU is one of the major universities in Sweden. LiU is dedicated toward developing models for student-centred learning with approaches such as problem-based learning, portfolio pedagogic and project orientation. LiU has recently been awarded by the Swedish National Agency for HE for showing the strongest and most positive development within the field of internationalization. Several international courses are available and more and more programs and courses are taught in English. Each year approximately 1,100 foreign students study at Linköping University and nearly 600 own students choose to study at a foreign university.

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. Vi bedriver forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap. Sedan LiU blev universitet 1975 har vi arbetat med förnyelse av utbildning och forskning. Till exempel har vi varit först i Sverige med tvärvetenskaplig temaforskning, problembaserat lärande, forskarskolor och flera nyskapande utbildningsprogram. Universitetet har fyra campusområden på tre orter: Campus Valla och Campus US (båda i Linköping), Campus Norrköping och Campus Lidingö – Carl Malmsten Furniture Studies. Universitetet har idag 27 000 studenter och 4 000